NỘI THẤT VĂN PHÒNG

Nội Thất Văn Phòng Cty Glur

 • Chủ Đầu Tư : Cty Glur
 • Diện tích : 450m2
 • Đơn vị thiết kế : Kiến Trúc Nội Thất DHC


Nội Thất Văn Phòng SUADA

 • Chủ Đầu Tư : Cty SUADA
 • Diện tích : 1150m2
 • Đơn vị thiết kế : Kiến Trúc Nội Thất DHC


Nội Thất Văn Phòng Cty LAND

 • Chủ Đầu Tư : Cty LAND
 • Diện tích : 850m2
 • Đơn vị thiết kế : Kiến Trúc Nội Thất DHC


Nội Thất Văn Phòng Á Đông

 • Chủ Đầu Tư : Cty Á Đông
 • Diện tích : 150m2
 • Đơn vị thiết kế : Kiến Trúc Nội Thất DHC


Nội Thất Văn Phòng Ngân Hàng An Bình

 • Chủ Đầu Tư : Ngân Hàng An Bình
 • Diện tích : 850m2
 • Đơn vị thiết kế : Kiến Trúc Nội Thất DHC


Nội Thất Văn Phòng Maersk Line

 • Chủ Đầu Tư : Cty Maersk Line
 • Diện tích : 620m2
 • Đơn vị thiết kế : Kiến Trúc Nội Thất DHC