NỘI THẤT NHÀ PHỐNội thất nhà phố Quảng Ninh

  • Chủ Đầu Tư : Anh Nam
  • Diện tích : 70m2
  • Đơn vị thiết kế : Kiến Trúc Nội Thất DHC


Nhà Hàng Galliot Nha Trang

  • Chủ Đầu Tư : Anh Sáu
  • Diện tích : 400m2
  • Đơn vị thiết kế : Kiến Trúc Nội Thất DHC


Nhà Hàng Sofia Restaurant Nha Trang

  • Chủ Đầu Tư : Anh Trung-Chị Hậu
  • Diện tích : 350m2
  • Đơn vị thiết kế : Kiến Trúc Nội Thất DHC