Nhà Hàng The Salmon Restaurant Đà Nẵng31

PHỐI CẢNH NỘI THẤT 01

32

PHỐI CẢNH NỘI THẤT 02

33

PHỐI CẢNH NỘI THẤT 03

341

PHỐI CẢNH NỘI THẤT 04