NỘI THẤT NHÀ HÀNGNội thất nhà hàng Đà Nẵng

 • Chủ Đầu Tư : Anh Vĩnh
 • Diện tích : 450m2
 • Đơn vị thiết kế : Kiến Trúc Nội Thất DHC


Nhà Hàng Galliot Nha Trang

 • Chủ Đầu Tư : Anh Sáu
 • Diện tích : 400m2
 • Đơn vị thiết kế : Kiến Trúc Nội Thất DHC


Nhà Hàng Sofia Restaurant Nha Trang

 • Chủ Đầu Tư : Anh Trung-Chị Hậu
 • Diện tích : 350m2
 • Đơn vị thiết kế : Kiến Trúc Nội Thất DHC


Nhà Hàng Nha Trang (P2)

 • Chủ Đầu Tư : Anh Đăng
 • Diện tích : 250m2
 • Đơn vị thiết kế : Kiến Trúc Nội Thất DHC


Nhà Hàng Đà Nẵng (P2)

 • Chủ Đầu Tư : Anh Dân
 • Diện tích : 450m2
 • Đơn vị thiết kế : Kiến Trúc Nội Thất DHC


Nhà Hàng The Salmon Restaurant Đà Nẵng

 • Chủ Đầu Tư : Anh Phóng
 • Diện tích : 200m2
 • Đơn vị thiết kế : Kiến Trúc Nội Thất DHC