Nội Thất Chung cư GELEXIA RIVERSIDEGELEXIA RIVERSIDE (8)

PHỐI CẢNH NỘI THẤT PHÒNG KHÁCH 01

GELEXIA RIVERSIDE (7)

PHỐI CẢNH NỘI THẤT PHÒNG KHÁCH 02

 

GELEXIA RIVERSIDE (6)

PHỐI CẢNH NỘI THẤT PHÒNG BẾP 01

 

GELEXIA RIVERSIDE (5)

PHỐI CẢNH NỘI THẤT PHÒNG CON TRAI 01

 

GELEXIA RIVERSIDE (4)

PHỐI CẢNH NỘI THẤT PHÒNG CON TRAI 02

 

GELEXIA RIVERSIDE (3)

PHỐI CẢNH NỘI THẤT PHÒNG NGỦ BỐ MẸ 01

 

GELEXIA RIVERSIDE (2)

PHỐI CẢNH NỘI THẤT PHÒNG NGỦ BỐ MẸ 02