NỘI THẤT CHUNG CƯHIỆN ĐẠI

Phòng Khách Chung Cư Golden Field

 • Chủ Đầu Tư : Anh Thắng Chị Hoa
 • Diện tích : 90m2
 • Đơn vị thiết kế : Kiến Trúc Nội Thất DHC


Nội Thất Chung Cư GoldPalace

 • Chủ Đầu Tư : Anh Tùng
 • Diện tích : 120m2
 • Đơn vị thiết kế : Kiến Trúc Nội Thất DHC


Nội Thất Chung Cư Royal-R3

 • Chủ Đầu Tư : Anh Đức
 • Diện tích : 30m2
 • Đơn vị thiết kế : Kiến Trúc Nội Thất DHC


Nội Thất Phòng Ngủ Chung Cư Royal

 • Chủ Đầu Tư : Anh Quân
 • Diện tích : 16m2
 • Đơn vị thiết kế : Kiến Trúc Nội Thất DHC


Nội Thất Chung Cư Goldmark

 • Chủ Đầu Tư : Chị Hòa
 • Diện tích : 72m2
 • Đơn vị thiết kế : Kiến Trúc Nội Thất DHC


Phòng Khách Chung Cư Goldmark (P1)

 • Chủ Đầu Tư : Anh Quang
 • Diện tích : 30m2
 • Đơn vị thiết kế : Kiến Trúc Nội Thất DHC


Nội Thất Chung Cư Phoenix Tower Bắc Ninh

 • Chủ Đầu Tư : Anh Kiên
 • Diện tích : 110m2
 • Đơn vị thiết kế : Kiến Trúc Nội Thất DHC


Nội Thất Chung Cư Phoenix Tower Bắc Ninh P2

 • Chủ Đầu Tư : Anh Chung
 • Diện tích : 82m2
 • Đơn vị thiết kế : Kiến Trúc Nội Thất DHC


Phòng Khách Chung Cư Goldmark (P1)

 • Chủ Đầu Tư : Anh Quang
 • Diện tích : 30m2
 • Đơn vị thiết kế : Kiến Trúc Nội Thất DHC