KIẾN TRÚC NHÀ PHỐ

HIỆN ĐẠI

Nhà Phố Bắc Ninh

 • Chủ Đầu Tư : Chị Mai
 • Diện tích Khu Đất: 80m2
 • Đơn vị thiết kế : Kiến Trúc Nội Thất DHC


Nhà Phố Bắc Ninh P2

 • Chủ Đầu Tư : Anh Tâm
 • Diện tích : 110m2
 • Đơn vị thiết kế : Kiến Trúc Nội Thất DHC


Nhà Phố Gia Bình Bắc Ninh

 • Chủ Đầu Tư : Anh Phúc
 • Diện tích Khu Đất: 110m2
 • Đơn vị thiết kế : Kiến Trúc Nội Thất DHC


Nhà Phố Nam Định

 • Chủ Đầu Tư : Chị Lan Hương
 • Diện tích : 100m2
 • Đơn vị thiết kế : Kiến Trúc Nội Thất DHC


Nhà Phố Nam Định P2

 • Chủ Đầu Tư : Anh Hưởng
 • Diện tích : 115m2
 • Đơn vị thiết kế : Kiến Trúc Nội Thất DHC


Nhà Phố Vĩnh Yên Vĩnh Phúc

 • Chủ Đầu Tư : Anh Tâm
 • Diện tích : 150m2
 • Đơn vị thiết kế : Kiến Trúc Nội Thất DHC


Nhà Phố Đông Anh

 • Chủ Đầu Tư : Chi Hà
 • Diện tích : 90m2
 • Đơn vị thiết kế : Kiến Trúc Nội Thất DHC


Nhà Phố Hưng Yên

 • Chủ Đầu Tư : Anh Dương
 • Diện tích khu đất : 110m2
 • Đơn vị thiết kế : Kiến Trúc Nội Thất DHC


Nhà Phố Hùng Vương Nam Định

 • Chủ Đầu Tư : Anh Thắng
 • Diện tích : 135m2
 • Đơn vị thiết kế : Kiến Trúc Nội Thất DHC


Nhà Phố Bắc Ninh

 • Chủ Đầu Tư : Anh Kiên
 • Diện tích : 105m2
 • Đơn vị thiết kế : Kiến Trúc Nội Thất DHC