KIẾN TRÚC BIỆT THỰKIẾN TRÚC HIỆN ĐẠI

Biệt Thự Nguyễn Quyền Bắc Ninh

 • Chủ Đầu Tư : Anh Sáu-Chị Hoa
 • Diện tích : 150m2
 • Đơn vị thiết kế : Kiến Trúc Nội Thất DHC


Biệt Thự Nha Trang

 • Chủ Đầu Tư : Anh Vinh
 • Diện tích : 200m2
 • Đơn vị thiết kế : Kiến Trúc Nội Thất DHC


Biệt Thự Nha Trang (P2)

 • Chủ Đầu Tư : Anh Toản
 • Diện tích : 200m2
 • Đơn vị thiết kế : Kiến Trúc Nội Thất DHC


KIẾN TRÚC TÂN CỔ ĐIỂN

Biệt Thự Hoa Sữa Vinhome Riverside

 • Chủ Đầu Tư : Anh Thắng
 • Diện tích : 350m2
 • Đơn vị thiết kế : Kiến Trúc Nội Thất DHC


Biệt Thự Vọng Hải Hải Phòng

 • Chủ Đầu Tư : Anh Phong
 • Diện tích : 500m2
 • Đơn vị thiết kế : Kiến Trúc Nội Thất DHC


Biệt Thự Lê Hồng Phong Nam Định

 • Chủ Đầu Tư : Anh Hùng
 • Diện tích : 400m2
 • Đơn vị thiết kế : Kiến Trúc Nội Thất DHC